Grupi autorid закон о государственных пособиях семьям купить в Москве - 😍😍😍 каталог HeadacheJournal

grupi autorid закон о государственных пособиях семьям

Диапазон ценGrupi autorid Закон о государственных пособиях семьям

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

746.31 рублей

Купить сейчас

Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Вашему вниманию предлагается издание "Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

63 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

623.59 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

468.05 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad kassilood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

346.04 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad hobuselood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

346.04 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad koeralood

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes.

346.04 рублей

Купить сейчас

Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Текст подготовлен с использованием системы "КонсультантПлюс" и сверен с официальным источником.

63 рублей

Купить сейчас

Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

206 рублей

Купить сейчас

Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

47 рублей

Купить сейчас

Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

21 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

2492.93 рублей

Купить сейчас

Федеральные законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (01.04.2007)

Настоящее издание содержит текст Федеральных законов Российской Федерации "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" по состоянию 1 апреля 2007 года.

17 рублей

Купить сейчас
Вы хотели бы купить grupi autorid закон о государственных пособиях семьям по доступной цене в надежном магазине? С этим сервисом можно заказать grupi autorid закон о государственных пособиях семьям, стоимость которого изменяется в пределах с 17 вплоть до 2492.93 руб. Набор предложений предоставлен: litres.ru, bookvoed.ru, chitai-gorod.ru, labirint.ru, ozon.ru.

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

© 2019 HeadacheJournal . Товарные предложения предоставлены магазинами-партнерами | Разработано студией Valerovich