Grupi autorid закон о наследовании купить в Москве - 😍😍😍 каталог HeadacheJournal

grupi autorid закон о наследовании

Недавно нашли

Диапазон ценGrupi autorid Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

2551.11 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

638.14 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

478.97 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о государственных пособиях семьям

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

763.73 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad kassilood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

354.12 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad hobuselood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

354.12 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad koeralood

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes.

354.12 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanema õigused ja kohustused ning lapsendamine. Kolmas osa puudutab eestkostet: eestkoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle ja eestkoste erijuhud. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

2942.47 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad loomalood

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested.

354.12 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

196.41 рублей

Купить сейчас

Великанова Светлана Наследственное право. Ответы на экзаменационные вопросы

Данное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса по предмету "Наследственное право" с учетом произошедших последних изменений в законодательстве. В этом пособии раскрыты основные положения о наследовании, вопросы о наследовании по завещанию, о наследовании по закону, вопросы по приобретению наследства, а также о наследовании отдельных видов имущества. Учебное пособие написано на основе Гражднаского кодекса РФ, ряда законов и нормативных актов с учетом последних изменений в законодательстве. Издание предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также для всех, кто интересуется правом.

69 рублей

Купить сейчас

Беспалов Юрий Федорович, Беспалова Анастасия Юрьевна Дела о наследовании. Некоторые спорные вопросы правоприменения

В работе исследованы дела о наследовании: о признании недействительными завещаний, свидетельств о праве на наследство, о признании права собственности на наследство, об установлении факта принятия наследства, о восстановлении срока для принятия наследства и др. По выявленным спорным вопросам применения гражданского, семейного, жилищного и административного законодательства даны научно-практические рекомендации с целью единообразного применения законодательства и устранения неясностей.

343 рублей

Купить сейчас

Данное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса по предмету "Наследственное право" с учетом произошедших последних изменений в законодательстве. В этом пособии раскрыты основные положения о наследовании, вопросы о наследовании по завещанию, о наследовании по закону, вопросы по приобретению наследства, а также о наследовании отдельных видов имущества. Учебное пособие написано на основе Гражднаского кодекса РФ, ряда законов и нормативных актов с учетом последних изменений в законодательстве. Издание предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также для всех, кто интересуется правом.

На том ресурсе дается возможность купить grupi autorid закон о наследовании, сперва сверив лучшую цену. Минимальная цена grupi autorid закон о наследовании берет отсчет от 69 рублей и заканчивается 2942.47 рублей. Данный товар есть возможность закупить в 3 лучших интернет-магазинах России, в том числе в litres.ru, labirint.ru, bookvoed.ru. В 2018 допустимая стоимость grupi autorid закон о наследовании считается 628.52 рублей. Отзывы про grupi autorid закон о наследовании очень располагающие, а производителя рекомендуют своим родственникам почти все покупатели портала.

© 2019 HeadacheJournal . Товарные предложения предоставлены магазинами-партнерами | Разработано студией Valerovich