Grupi autorid закон о родительской компенсации купить в Москве - 😍😍😍 каталог HeadacheJournal

grupi autorid закон о родительской компенсации

Диапазон ценGrupi autorid Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

623.59 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

468.05 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о государственных пособиях семьям

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

746.31 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad kassilood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

346.04 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad koeralood

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes.

346.04 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad hobuselood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

346.04 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

2492.93 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanema õigused ja kohustused ning lapsendamine. Kolmas osa puudutab eestkostet: eestkoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle ja eestkoste erijuhud. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

2875.36 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

191.93 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad loomalood

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested.

346.04 рублей

Купить сейчас

Германские законы в области права интеллектуальной собственности

Данный сборник содержит восемь основных германских законов в области права интеллектуальной собственности: Закон об авторском праве и смежных правах, Патентный закон, Закон о защите товарных знаков и иных обозначений, Закон о полезных моделях, Закон о правовой защите дизайна, Закон о служебных изобретениях, Закон против недобросовестной конкуренции и Закон о патентных поверенных.

1066 рублей

Купить сейчас

Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Вашему вниманию предлагается издание "Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

63 рублей

Купить сейчас

Е.Ю. Иванова, Г.К. Кулакин, Ю.Е. Антонов Выплаты компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ

Пособие посвящено вопросам выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. Анализируются критерии и модели эффективности выплаты, преимущества и недостатки, приводится их перечень, порядок обращения граждан за компенсацией и ее получение. В приложении представлены нормативные документы, регламентирующие финансовые вопросы. Пособие адресовано специалистам органов управления образованием, социальной защиты, финансово-экономических управлений муниципальных служб, общественных родительских организаций, работникам ДОУ.

372 рублей

Купить сейчас

Иванова Елена Юрьевна Выплаты компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ

Пособие посвящено вопросам выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. Анализируются критерии и модели эффективности выплаты, преимущества и недостатки, приводится их перечень, порядок обращения граждан за компенсацией и ее получение. В приложении представлены нормативные документы, регламентирующие финансовые вопросы. Пособие адресовано специалистам органов управления образованием, социальной защиты, финансово-экономических управлений муниципальных служб, общественных родительских организаций, работникам ДОУ.

72 рублей

Купить сейчас
Тебе дается отличный шанс — купить grupi autorid закон о родительской компенсации более чем возможно начиная с 63 руб. Однако расценки на grupi autorid закон о родительской компенсации далеко не постоянно настолько дешевые, многие магазины призывают сделать покупку за 2875.36 рублей — пристально делайте выбор товаров в нашем каталоге до совершения операции покупки. Отправка grupi autorid закон о родительской компенсации ведется в 5 партнерских магазинах, линки лишь некоторых из подборки litres.ru, labirint.ru, bookvoed.ru, ozon.ru, chitai-gorod.ru.

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanema õigused ja kohustused ning lapsendamine. Kolmas osa puudutab eestkostet: eestkoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle ja eestkoste erijuhud. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

© 2019 HeadacheJournal . Товарные предложения предоставлены магазинами-партнерами | Разработано студией Valerovich