Grupi autorid закон о семье купить в Москве - 😍😍😍 каталог HeadacheJournal

grupi autorid закон о семье

Недавно нашли

Диапазон ценGrupi autorid Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

466.72 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad hobuselood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

345.06 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad koeralood

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes.

345.06 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о государственных пособиях семьям

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

744.19 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

621.82 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad kassilood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

345.06 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о семье

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse üldine õigussuhe, vanema õigused ja kohustused ning lapsendamine. Kolmas osa puudutab eestkostet: eestkoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle ja eestkoste erijuhud. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

2867.2 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

2485.86 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

191.38 рублей

Купить сейчас

Grupi autorid Parimad loomalood

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested.

345.06 рублей

Купить сейчас

Германские законы в области права интеллектуальной собственности

Данный сборник содержит восемь основных германских законов в области права интеллектуальной собственности: Закон об авторском праве и смежных правах, Патентный закон, Закон о защите товарных знаков и иных обозначений, Закон о полезных моделях, Закон о правовой защите дизайна, Закон о служебных изобретениях, Закон против недобросовестной конкуренции и Закон о патентных поверенных.

1747 рублей

Купить сейчас

Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Вашему вниманию предлагается издание "Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Федеральный Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Федеральный Закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

63 рублей

Купить сейчас

Федеральный Закон "О противодействии коррупции"

Вашему вниманию предлагается "Федеральный закон "О противодействии коррупции"

89 рублей

Купить сейчас

В этой книге юные читатели найдут поучи­тельные рассказы из Священной истории Ветхого и Нового Завета, объяснение молитв, усваивае­мых каждым верующим с детства, доступное изложение Символа Веры, наставления о том, как осенять себя крестным знамением и класть покло­ны, а также необходимые понятия о благоговей­ном почитании святых икон. Во второй части книги излагается краткое учение о Богослужении, рассказывается о храме Божием и о священных предметах и облачениях. Господь через Своих угодников преподал людям Свой закон, и в храме предстоящие познают мудрость Творца, пекуще­гося о нашем спасении.Вновь изданная книга "Закон Божий" послу­жит на духовую пользу не одним только учащим­ся воскресных школ и православных гимназий, она окажется незаменимой в каждой семье. Многим взрослым эта книга поможет сделать первые шаги к храму, облегчит устроение полноценной жизни.

Ресурс Headachejournal поможет купить grupi autorid закон о семье, прежде сверив лучшие цены. Цена grupi autorid закон о семье берет начало с 15 рублей и доходит до 2875.36 руб. Данный товар можно закупить в 5 известных гипермаркетах России, среди которых litres.ru, labirint.ru, bookvoed.ru, chitai-gorod.ru, ozon.ru. В 2018 допустимая стоимость для grupi autorid закон о семье в РФ считается 633.08 руб. Отзывы о grupi autorid закон о семье крайне хорошие и фирму рекомендуют своим родственникам очень многие посетители сервиса Headachejournal.

© 2019 HeadacheJournal . Товарные предложения предоставлены магазинами-партнерами | Разработано студией Valerovich